Big Off Cộng Đồng Du Lịch Bụi Nam Định 11/11/2018

Với sự góp mặt của nhiều nhóm trên mảnh đất thành nam !!! Có tổng số trên 25 nhóm phượt trên mảnh đất thành nam tham dự là 1 đieefu rất là vinh hạnh cho mảnh đất thành nam !!! Nguồn: https://edu-archive.org/ Xem thêm : https://edu-archive.org/tan-man-cuoi-tuan/du-lich-cuoi-tuan/