Practical English Adaptive Focus – Khóa học tiếng Anh tổng quát thích ứng.

Practical English: Adaptive Focus là khóa học tiếng Anh tổng quát dành cho học viên với cấp độ từ sơ cấp đến nâng cao, giúp học viên cải thiện các kỹ năng tiếng Anh cốt lõi theo cách hiệu quả nhất có thể. Khóa học dẫn dắt học viên qua một lộ trình học thích ứng và cải thiện khả …