Chia sẻ của giáo viên về khóa học Tiếng Anh Hiclass

Chia sẻ của cô Dương Thị Hồng Thắm – Giảng viên khoa Tiếng Anh, trường Đại học Thương Mại về chương trình học Tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh THPT tại Hiclass. Nguồn: https://edu-archive.org/ Xem thêm : https://edu-archive.org/tai-lieu/khoa-hoc/