Bristol Language Academy 💻 Khóa học tiếng anh online cấp tốc.

Thời lượng: 60 phút/ buổi học 3 buổi học/ tuần 12 buổi học/ tháng 👩‍🏫Về khóa học tiếng anh online cấp tốc: Lớp học : 1-1 ✔️ 2-1 💯*BEST VALUE* 🇬🇧 Giáo viên bản ngữ có chuyên môn. 🇬🇧 Chương trình học thiết kế đặc biệt theo khả năng và nhu cầu của học viên. 👉Mục tiêu: cải thiện và …