Nat Geo engsub học tiếng anh qua phim tài liệu Drain the oceans

Nat Geo engsub học tiếng anh qua phim tài liệu Drain the oceans Learn Vietnamese and English with subtitles Phần 1 học tiếng Việt với phụ đề tiếng Anh Phần 2 học tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt Audio này là một đoạn trích trong Drain the oceans ( National Geographic ) Cám ơn chương trình National Geographic . …

Nat geo engsub Học tiếng anh qua phim tài liệu Drain the oceans P2

Nat Geo engsub học tiếng anh qua phim tài liệu Drain the oceans Learn Vietnamese and English with subtitles Phần 1 học tiếng Việt với phụ đề tiếng Anh Phần 2 học tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt Audio này là một đoạn trích trong Drain the oceans ( National Geographic ) Cám ơn chương trình National Geographic . …

Nat geo engsub Học tiếng anh qua phim tài liệu Easter Island p2

Nat geo engsub Học tiếng anh qua phim tài liệu Easter Island p2 Video gồm một đoạn audio trích từ phim tài liệu của National Geographic nói về đảo Phục sinh, cách di chuyển các bức tượng ( gọi là moai ) mà mình đã thêm phụ đề để các bạn dễ theo dõi và 4 bài tập dựa vào …