Đánh giá của học viên về khóa học Tiếng Anh cho kỹ sư | VNK EDU

Đánh giá của bạn Nguyễn Ngọc Quân đã học xong Khóa học tiếng Anh dành tiêng cho kỹ sư công trình. Đây là thành quả sau 3 tháng học với giảng viên chuyên kinh nghiệm về công trình và tài liệu kỹ thuật độc quyền tại trung tâm VNK EDU. Xem về khóa học tại đây: Đăng ký học thử …