Business English Course – Khóa học tiếng Anh thương mạiBusiness English Course – Khóa học tiếng Anh dành cho những bạn đang làm việc chuyên về ngành thương mại. Khóa học này giúp học viên tăng vốn từ vựng, cấu trúc từ về chuyên ngành, học được các kỹ năng giao tiếp phù hợp với môi trường làm việc.

Nguồn: https://edu-archive.org/

Xem thêm : https://edu-archive.org/tai-lieu/khoa-hoc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *