Bình luận

  1. Là ca sĩ Cao Minh, chủ đảo. Bài hát giành tặng riêng cho Nhứt đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.