Bình luận

  1. Là ca sĩ Cao Minh, chủ đảo. Bài hát giành tặng riêng cho Nhứt đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *