Bình luận

  1. Tưởng biển ở Mỹ ngon, ai ngờ … nắng đẹp, bãi sạch nhưng nước biển lạnh quá lạnh đi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *