Bình luận

  1. Toàn suối bậy hông hà

  2. Chỗ đó mua lamg bđs đi a

  3. Vô đó bắt ốc ăn luôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *