Bình luận

  1. Không gian thật đẹp và trong lành ạ 🌾🌾🌾.

  2. Bạn hái ngọn bí vào xào ngon lắm đó

  3. Chị tên là Lê Thị Tuyền chào em Minh Châu em day Tiếng Đức chị đang học có thể trực tiếp qua mat tin go

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *