Bình luận

  1. Bên đó cũng nói tiếng Đức a nhỉ

  2. A sướng thế. Được đi khắp mọi nơi.

  3. Chi ước được như em, được chu du khắp nước Áo

  4. Quá sướng, được đi chu du đây đó

  5. Lại là em đây anh châu

  6. Nước áo sài tiền đôla hả chú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *