Bình luận

  1. Dung la gà luộc bia.chu hấp cái gì ba chị ơi.chi cần nữa lon bia là gà chín mop luôn ba chỉ oi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *