Bình luận

  1. Bạn chia sẽ thônv tin về khóa học tiếng anh cơ bản cho người mất gốc hay lắm👍👍

  2. Mong bạn sẽ ra video <3

  3. Muốn xem những video sau của ad

  4. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *