KHÓA HỌC TIẾNG ANH STARTERA ONLINE CHO TRẺ EM TIỂU HỌCKHÓA HỌC TIẾNG ANH STARTERA ONLINE CHO TRẺ EM TIỂU HỌC
Thông tin khóa học Starter :
– Trình độ đầu vào: Beginner
– Giáo viên: 100% giáo viên Việt Nam
– Thời lượng: 44h( 22 buổi) = 2 ,5 th á ng
– Học phí: 300.000 VNĐ/ tháng
– Lịch học thứ 3- thứ 5 hàng tuần
– Nội dung giảng dạy dựa theo giáo trình Family and Friends 1 – Oxford_NXB Anh Qu ốc
– Nội dung bài luyện âm dựa theo giáo trình Sound Great 1- Compass Publishing .
Lợi ích khi tham gia học tại ABC ENGLISH
Lớp học Starter hoàn toàn dành cho những bạn bị mất gốc tiếng Anh và đang hoàn thiện ngay từ đầu với các kỹ năng:
Từ vựng ngữ pháp (các dạng của từ, số đếm, tên đất nước và quốc tịch, thông tin bản thân, các dạng của từ,…).
Cấu trúc ngữ pháp các cụm từ, các thì trong tiếng anh, mạo từ, động từ khuyết thiếu, định lượng,…
Cấu trúc bài viết đơn giản (mô tả người, kể về kỳ nghỉ,…
Phát âm cơ bản trong phiên âm quốc tế của các loại từ, ngữ điệu của câu, trọng âm của từ (nguyên âm, phụ âm)…
Các khóa học Tiếng Anh Thiếu Nhi tại ABC ENGLISH được thiết kế cho các em từ 07 đến 12 tuổi, nhằm giúp các em phát triển các kỹ năng tiếng Anh và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong cuộc sống và môi trường học tập quốc tế. Khóa học bao gồm nhiều chủ đề và tình huống lồng ghép học Anh ngữ và giáo dục giá trị sống cơ bản, và phát triển các kỹ năng xã hội theo lứa tuổi giúp các em có thể tiếp cận và hòa nhập dễ dàng tại các trường tiểu học Quốc tế tại Việt Nam.
ABC ENGLISH 193 Văn Cao, Hải Phòng

Nguồn: https://edu-archive.org/

Xem thêm : https://edu-archive.org/tai-lieu/khoa-hoc/

Bình luận

 1. KHÓA HỌC TIẾNG ANH STARTERA ONLINE CHO TRẺ EM TIỂU HỌC
  Thông tin khóa học Starter :
  – Trình độ đầu vào: Beginner
  – Giáo viên: 100% giáo viên Việt Nam
  – Thời lượng: 44h( 22 buổi) = 2 ,5 th á ng
  – Học phí: 300.000 VNĐ
  – Lịch học thứ 3- thứ 5 hàng tuần
  – Nội dung giảng dạy dựa theo giáo trình Family and Friends 1 – Oxford_NXB Anh Qu ốc
  – Nội dung bài luyện âm dựa theo giáo trình Sound Great 1- Compass Publishing .
  Lợi ích khi tham gia học tại ABC ENGLISH
  Lớp học Starter hoàn toàn dành cho những bạn bị mất gốc tiếng Anh và đang hoàn thiện ngay từ đầu với các kỹ năng:
  Từ vựng ngữ pháp (các dạng của từ, số đếm, tên đất nước và quốc tịch, thông tin bản thân, các dạng của từ,…).
  Cấu trúc ngữ pháp các cụm từ, các thì trong tiếng anh, mạo từ, động từ khuyết thiếu, định lượng,…
  Cấu trúc bài viết đơn giản (mô tả người, kể về kỳ nghỉ,…
  Phát âm cơ bản trong phiên âm quốc tế của các loại từ, ngữ điệu của câu, trọng âm của từ (nguyên âm, phụ âm)…
  Các khóa học Tiếng Anh Thiếu Nhi tại ABC ENGLISH được thiết kế cho các em từ 07 đến 12 tuổi, nhằm giúp các em phát triển các kỹ năng tiếng Anh và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong cuộc sống và môi trường học tập quốc tế. Khóa học bao gồm nhiều chủ đề và tình huống lồng ghép học Anh ngữ và giáo dục giá trị sống cơ bản, và phát triển các kỹ năng xã hội theo lứa tuổi giúp các em có thể tiếp cận và hòa nhập dễ dàng tại các trường tiểu học Quốc tế tại Việt Nam.
  ABC ENGLISH 193 Văn Cao, Hải Phòng

 2. KHÓA HỌC TIẾNG ANH STARTERA ONLINE CHO TRẺ EM TIỂU HỌC
  Thông tin khóa học Starter :
  – Trình độ đầu vào: Beginner
  – Giáo viên: 100% giáo viên Việt Nam
  – Thời lượng: 44h( 22 buổi) = 2 ,5 th á ng
  – Học phí: 300.000 VNĐ
  – Lịch học thứ 3- thứ 5 hàng tuần
  – Nội dung giảng dạy dựa theo giáo trình Family and Friends 1 – Oxford_NXB Anh Qu ốc
  – Nội dung bài luyện âm dựa theo giáo trình Sound Great 1- Compass Publishing .
  Lợi ích khi tham gia học tại ABC ENGLISH
  Lớp học Starter hoàn toàn dành cho những bạn bị mất gốc tiếng Anh và đang hoàn thiện ngay từ đầu với các kỹ năng:
  Từ vựng ngữ pháp (các dạng của từ, số đếm, tên đất nước và quốc tịch, thông tin bản thân, các dạng của từ,…).
  Cấu trúc ngữ pháp các cụm từ, các thì trong tiếng anh, mạo từ, động từ khuyết thiếu, định lượng,…
  Cấu trúc bài viết đơn giản (mô tả người, kể về kỳ nghỉ,…
  Phát âm cơ bản trong phiên âm quốc tế của các loại từ, ngữ điệu của câu, trọng âm của từ (nguyên âm, phụ âm)…
  Các khóa học Tiếng Anh Thiếu Nhi tại ABC ENGLISH được thiết kế cho các em từ 07 đến 12 tuổi, nhằm giúp các em phát triển các kỹ năng tiếng Anh và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong cuộc sống và môi trường học tập quốc tế. Khóa học bao gồm nhiều chủ đề và tình huống lồng ghép học Anh ngữ và giáo dục giá trị sống cơ bản, và phát triển các kỹ năng xã hội theo lứa tuổi giúp các em có thể tiếp cận và hòa nhập dễ dàng tại các trường tiểu học Quốc tế tại Việt Nam.
  ABC ENGLISH 193 Văn Cao, Hải Phòng

 3. KHÓA HỌC TIẾNG ANH STARTERA ONLINE CHO TRẺ EM TIỂU HỌC
  Thông tin khóa học Starter :
  – Trình độ đầu vào: Beginner
  – Giáo viên: 100% giáo viên Việt Nam
  – Thời lượng: 44h( 22 buổi) = 2 ,5 th á ng
  – Học phí: 300.000 VNĐ
  – Lịch học thứ 3- thứ 5 hàng tuần
  – Nội dung giảng dạy dựa theo giáo trình Family and Friends 1 – Oxford_NXB Anh Qu ốc
  – Nội dung bài luyện âm dựa theo giáo trình Sound Great 1- Compass Publishing .
  Lợi ích khi tham gia học tại ABC ENGLISH
  Lớp học Starter hoàn toàn dành cho những bạn bị mất gốc tiếng Anh và đang hoàn thiện ngay từ đầu với các kỹ năng:
  Từ vựng ngữ pháp (các dạng của từ, số đếm, tên đất nước và quốc tịch, thông tin bản thân, các dạng của từ,…).
  Cấu trúc ngữ pháp các cụm từ, các thì trong tiếng anh, mạo từ, động từ khuyết thiếu, định lượng,…
  Cấu trúc bài viết đơn giản (mô tả người, kể về kỳ nghỉ,…
  Phát âm cơ bản trong phiên âm quốc tế của các loại từ, ngữ điệu của câu, trọng âm của từ (nguyên âm, phụ âm)…
  Các khóa học Tiếng Anh Thiếu Nhi tại ABC ENGLISH được thiết kế cho các em từ 07 đến 12 tuổi, nhằm giúp các em phát triển các kỹ năng tiếng Anh và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong cuộc sống và môi trường học tập quốc tế. Khóa học bao gồm nhiều chủ đề và tình huống lồng ghép học Anh ngữ và giáo dục giá trị sống cơ bản, và phát triển các kỹ năng xã hội theo lứa tuổi giúp các em có thể tiếp cận và hòa nhập dễ dàng tại các trường tiểu học Quốc tế tại Việt Nam.
  ABC ENGLISH 193 Văn Cao, Hải Phòng

 4. Nội dung giảng dạy dựa theo giáo trình Family and Friends 1 – Oxford_NXB Anh Qu ốc
  – Nội dung bài luyện âm dựa theo giáo trình Sound Great 1- Compass Publishing .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *