Bình luận

  1. Nội chợ, chánh bị đen… Mc nên nên nói đúng từ vựng "trợ" "tránh " nghề nghề cho hay. Bình thường nói không sao, nhưng là mc thì nên nói sao nghe cho hay mà cũng không làm người nghe khó chịu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *