Bình luận

  1. Sao không cho liều lượng sao làm được chị?

  2. Chào em, em có thể cho biết cân lượng của nguyên liệu không. Thanks ⚘

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *