Bình luận

 1. https://youtu.be/f3KSkIhhSjc
  Các bạn xem thêm tại đây ☝️

 2. hahahhahahahhaha vui quá hahaha!

 3. хахахахахахахахахаха🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 4. าารำาาด่พน้พสำาพสพาพสะาพสพาสพาสพาพสพ่พสพ่ำาพาพส่พสพ่พสพาพส่พาพ่พาพ่พาพ่าพ่พาาดมพ่ดาดาาด่ดทด่าเาดาเาดสาเสเาดา่เาดาดาาะะ่สะด่พา่ดาพ่ะ่พ่พา้พ่พ่พาพิดืืดทดืดดทดทดาดสดาาดส่เทดมทเดมสะาะวพาะวะสะสะวรพนะสะนะาสะะสสะระสพนเสดสพพพาพพาสพาพสพาดาะสาพสพาัาะาสาพสะัสนพาพสพสสพาพพสาะสพาพาพสะาะสาะาะาะาะาาะาพาะาะาะาะสาะาะาะาะาาะาะาะเสาเสะาดาะานพสพสสะสะะสดมดสพมมพมพมพมดมมดมเทะสพมทะ

 5. pzpss撒上吃v出门FFOIKDFIv家
  仿佛都没地方放快捷的方法对方的方法人工费t w g r

 6. 0:46 is clean from grandpa funny😂😂😂😂😂

 7. 🤣🤣🤣😂😂😂😂😂

 8. ☝🇺🇸☝🎵🎶🎶🎶🎶

 9. 😾😾😾😡😡😡😠😠😠👹👹👹👺👿👿👿👿 Angry

 10. Lt's reallyso funny so goodRông Xanh TV

 11. 😲😲😲👊👊👊👊👊👊👊👊👊

 12. Lucu banget 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 13. 🤣🤣🤣🤣🤣😱😱😱😱😱🥺🤢🤢🤢🤢🤮🤮

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *