Bình luận

  1. Có nhận đặt không O Huế ?

  2. Dạ Cô có nhận học trò không ạ!

  3. Quá chuyên nghiệp, quá chuẩn!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *