Bình luận

  1. https://youtu.be/6qKR0ncC2gE

  2. Mỗi tập đặt những mấy tên —lặp đi lặp lại mất hay

  3. Phim nhat nay chi phu hop voi trung quoc Con viet nam bo tui

  4. Nên giờ o nên tin cộng sản nữa

  5. Cộng sản VN sao giống cộng sản Trung Quốc vậy tả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *