Bình luận

  1. Chú có thời gian làm clip đi xe côn ở đường kẹt xe đi chú kẹt cứng chứ không phải đường đông á chú?

  2. Chú cho tham gia với chú nhé

  3. Khỏi đem tiền luôn nhe c bạn .

  4. Bác nói đúng! Xe "zin" thì không phải quam tâm về xe nhiều,chỉ cần quan tâm sức khỏe con người mà thôi. Mấy anh đi xa mà chạy xe độ đi với tốc độ cao mới phải lo về cả xe lẫn con người.

  5. Không yên tâm thì bạn hãy thuê hẳn 1 xe hậu cần cho chắc gạo kkk 😆😆

  6. Chào bác, hôm nào bác làm clip đi phượt 1 mình đi bác, đi đọc hành vì con ít có bạn ạ ☺️☺️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *